مطالعات اجتماعی (پایه هفتم دوره ی اول متوسطه)[کاربرگ]

مولف:
حوری قاهری (نویسنده)

ناشر:
مرآت وابسته به موسسه انتشاراتی مرات دانش پژوه

درباره کتاب:
مطالعات اجتماعی (پایه هفتم دوره ی اول متوسطه) [کاربرگ] عنوان کتابی است از حوری قاهری که در 56 صفحه و توسط انتشارات مرآت وابسته به موسسه انتشاراتی مرات دانش پژوه در سال 1395 به چاپ رسیده است.
قیمت کتاب
6,000 تومــان