مطالعات اجتماعی (پایه هفتم دوره ی اول متوسطه)[کاربرگ]

مولف:
حوری قاهری (نویسنده)

ناشر:
مرآت

درباره کتاب:
مطالعات اجتماعی (پایه هفتم دوره ی اول متوسطه) [کاربرگ] عنوان کتابی است از حوری قاهری که در 56 صفحه و توسط انتشارات مرآت در سال 1395 به چاپ رسیده است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حوری قاهری، کتاب‌های کاربرگ مطالعات اجتماعی پایه نهم(مرآت)، مجموعه کمک آموزشی و درسی جغرافیا 2(بنی هاشمی خامنه)، مجموعه کمک آموزشی و درسی جغرافیا 1(بنی هاشمی خامنه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
6,000 تومــان