هندسه 2 (سوم دبیرستان)[کتاب کار و تمرین]

مولف:
امیر هویدی (نویسنده)

ناشر:
مرآت وابسته به موسسه انتشاراتی مرات دانش پژوه

درباره کتاب:
هندسه 2 (سوم دبیرستان) [کتاب کار و تمرین] عنوان کتابی است از امیر هویدی که در 184 صفحه و توسط انتشارات مرآت وابسته به موسسه انتشاراتی مرات دانش پژوه در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. از امیر هویدی، کتاب‌های کاربرگ هندسه (2)(مرآت وابسته به موسسه انتشاراتی مرات دانش پژوه)، موج آزمون هندسه تحلیلی و پایه(الگو)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.