هندسه 2 (سوم دبیرستان)[کتاب کار و تمرین]

مولف:
امیر هویدی (نویسنده)

ناشر:
مرآت

درباره کتاب:
هندسه 2 (سوم دبیرستان) [کتاب کار و تمرین] عنوان کتابی است از امیر هویدی که در 184 صفحه و توسط انتشارات مرآت در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از امیر هویدی، کتاب‌های کاربرگ هندسه (2)(مرآت)، موج آزمون هندسه تحلیلی و پایه(الگو)، ریاضی دهم(الگو)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.