تاریخ و جغرافیای کنکور (دوم، سوم و چهارم دبیرستان)[مجموعه ی طبقه بندی شده هشت درس هشت کتاب]

گروه مولفان:
بهرنگ ذوالفقاری (نویسنده) | بهروز یحیی (نویسنده) | احسان قدرتی (نویسنده)

ناشر:
کانون فرهنگی آموزش قلم چی

درباره کتاب:
تاریخ و جغرافیای کنکور (دوم، سوم و چهارم دبیرستان) [مجموعه ی طبقه بندی شده هشت درس هشت کتاب] عنوان کتابی است از احسان قدرتی که در 440 صفحه و توسط انتشارات کانون فرهنگی آموزش قلم چی در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.