منطق (دهم ادبیات و علوم انسانی)[مجموعه کتاب های جامع]

مولف:
عاطفه ربابه صالحی (نویسنده)

ناشر:
کانون فرهنگی آموزش قلم چی

درباره کتاب:
منطق (دهم ادبیات و علوم انسانی) [مجموعه کتاب های جامع] عنوان کتابی است از عاطفه ربابه صالحی که توسط انتشارات کانون فرهنگی آموزش قلم چی در سال 1395 به چاپ رسیده است. از عاطفه ربابه صالحی، کتاب کتاب جامع فلسفه یازدهم ادبیات و علوم انسانی(کانون فرهنگی آموزش قلم چی) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
15,000 تومــان