منطق (دهم ادبیات و علوم انسانی)[مجموعه کتاب های جامع]

مولف:
عاطفه ربابه صالحی (نویسنده)

ناشر:
کانون فرهنگی آموزش قلم چی

درباره کتاب:
منطق (دهم ادبیات و علوم انسانی) [مجموعه کتاب های جامع] عنوان کتابی است از عاطفه ربابه صالحی که توسط انتشارات کانون فرهنگی آموزش قلم چی در سال 1395 به چاپ رسیده است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
15,000 تومــان