مجموعه سوالات طبقه بندی شده ریاضی (پایه نهم دوره اول متوسطه)[مجموعه سوالات طبقه بندی شده]

گروه مولفان:
رمضان عباسی (نویسنده) | فرزانه دانایی (ویراستار)

ناشر:
کانون فرهنگی آموزش قلم چی

درباره کتاب:
مجموعه سوالات طبقه بندی شده ریاضی (پایه نهم دوره اول متوسطه) [مجموعه سوالات طبقه بندی شده] عنوان کتابی است از رمضان عباسی که توسط انتشارات کانون فرهنگی آموزش قلم چی در سال 1395 به چاپ رسیده است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از رمضان عباسی، کتاب‌های بانک سوالات آزمون های ورودی مدارس دوره متوسطه استعدادهای درخشان(شباهنگ)، کتاب نوروز هشتم(کانون فرهنگی آموزش قلم چی)، کتاب کار و آموزش ریاضی پایه ی نهم(کانون فرهنگی آموزش قلم چی)، سوال های پرتکرار ریاضی هشتم دوره ی اول متوسطه(کانون فرهنگی آموزش قلم چی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
22,500 تومــان