شیمی 1 (دهم تجربی و ریاضی)[مجموعه ی سوال های پرتکرار]

گروه مولفان:
احسان فهام (نویسنده) | سهند راحمی پور (نویسنده)

ناشر:
کانون فرهنگی آموزش قلم چی

درباره کتاب:
شیمی 1 (دهم تجربی و ریاضی) [مجموعه ی سوال های پرتکرار] عنوان کتابی است از سهند راحمی پور که توسط انتشارات کانون فرهنگی آموزش قلم چی در سال 1395 به چاپ رسیده است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سهند راحمی پور، کتاب‌های شیمی 1 دهم تجربی و ریاضی(کانون فرهنگی آموزش قلم چی)، کتاب کار شیمی 2 یازدهم ریاضی و تجربی(کانون فرهنگی آموزش قلم چی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
15,000 تومــان