نوآوری در یادگیری با تکالیف درسی خلاق (راهنمایی برای آموزگاران، پدران و مادران)[راهنمای آموزشی امرود/ 7]

گروه مولفان:
زری آقاجانی (مترجم) | مرتضی مجدفر (گردآورنده و مترجم)

ناشر:
امرود

درباره کتاب:
نوآوری در یادگیری با تکالیف درسی خلاق (راهنمایی برای آموزگاران، پدران و مادران) [راهنمای آموزشی امرود/7] عنوان کتابی است با ترجمه زری آقاجانی که در 82 صفحه و توسط انتشارات امرود در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مطالعه و فراگیری است.
قیمت کتاب
10,000 تومــان