انگلیسی برای دانشجویان مهندسی صنایع -جلد 2 (تولید صنعتی)

مولف:
محمد فلاحی مقیمی (نویسنده)

ناشر:
سمت

درباره کتاب:
انگلیسی برای دانشجویان مهندسی صنایع -جلد2 (تولید صنعتی) عنوان کتابی است از محمد فلاحی مقیمی که در 168 صفحه و توسط انتشارات سمت در سال 1390 به چاپ رسیده است. از محمد فلاحی مقیمی، کتاب‌های راهنمای کامل انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی صنایع (3)(جاودانه)، راهنمای جامع انگلیسی برای دانشجویان مهندسی صنایع(علم و دانش)، راهنمای انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی صنایع(اندیشمندان یزد)، راهنمای کامل زبان انگلیسی(تدوین)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
2,350 تومــان