مجموعه کامل و طبقه بندی شده آزمونهای کانون کارشناسان رسمی دادگستری (ویژه رشته های راه و ساختمان، معماری، برق، مکانیک)

مولف:
جمعی از نویسندگان (نویسنده)

ناشر:
سیمای دانش

درباره کتاب:
مجموعه کامل و طبقه بندی شده آزمونهای کانون کارشناسان رسمی دادگستری (ویژه رشته های راه و ساختمان، معماری، برق، مکانیک) عنوان کتابی است که در 402 صفحه و توسط انتشارات سیمای دانش در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مهندسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
10,500 تومــان