فرهنگ معاصر کوچک انگلیسی - فارسی

مولف:
فرهنگ معاصر، واحد پژوهش (نویسنده)

ناشر:
فرهنگ معاصر

درباره کتاب:
فرهنگ معاصر کوچک انگلیسی - فارسی عنوان کتابی است از فرهنگ معاصر، واحد پژوهش که در 0 صفحه و توسط انتشارات فرهنگ معاصر در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. از فرهنگ معاصر، واحد پژوهش، کتاب فرهنگ معاصر ریزه(فرهنگ معاصر) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
4,800 تومــان