از تجربه های کار با کودکان -جلد 1 (انضباط، با پرسش های جنسی کودکان چه باید کرد؟ ، وقتی کودک بیمار است، مرگ و زندگی)

مولف:
موسسه پژوهشی کودکان دنیا (نویسنده)

ناشر:
کارگاه کودک

درباره کتاب:
از تجربه های کار با کودکان -جلد1 (انضباط، با پرسش های جنسی کودکان چه باید کرد؟ ، وقتی کودک بیمار است، مرگ و زندگی) عنوان کتابی است از موسسه پژوهشی کودکان دنیا که در 96 صفحه و توسط انتشارات کارگاه کودک در سال 1387 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب کودکان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.