یادگیری بچه ها از همه چیز، از همه جا (حیوانات، پرندگان و بچه هایشان)[نخستین کتاب بزرگ من/ 1]

مولف:
پریسا همایون روز (مترجم)

ناشر:
قدیانی

درباره کتاب:
یادگیری بچه ها از همه چیز، از همه جا (حیوانات، پرندگان و بچه هایشان) [نخستین کتاب بزرگ من/1] عنوان کتابی است با ترجمه پریسا همایون روز که در 40 صفحه و توسط انتشارات قدیانی در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب حیوان ها است.