یادگیری بچه ها از همه چیر، از همه جا (الفبای انگلیسی)[نخستین کتاب بزرگ من/ 7]

مولف:
پریسا همایون روز (مترجم)

ناشر:
قدیانی

درباره کتاب:
یادگیری بچه ها از همه چیر، از همه جا (الفبای انگلیسی) [نخستین کتاب بزرگ من/7] عنوان کتابی است با ترجمه پریسا همایون روز که در 32 صفحه و توسط انتشارات قدیانی در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است.