طراحی بهینه زیرساخت فیزیکی مراکز داده

گروه مولفان:
فریدون مرادی (نویسنده) | مسعود نژادستاری (نویسنده)

ناشر:
یارمانا

درباره کتاب:
طراحی بهینه زیرساخت فیزیکی مراکز داده عنوان کتابی است از فریدون مرادی که در 207 صفحه و توسط انتشارات یارمانا در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مراکز داده پردازی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.