فضایل و توانمندی های شخصیت -جلد 1 (کتاب راهنما و طبقه بندی)

گروه مولفان:
کریستوفر پیترسون (نویسنده) | مارتین ای. پی سلیگمن (نویسنده) | کوروش نامداری (ویراستار)

ناشر:
یارمانا

درباره کتاب:
فضایل و توانمندی های شخصیت -جلد1 (کتاب راهنما و طبقه بندی) عنوان کتابی است از مارتین ای. پی سلیگمن که در 416 صفحه و توسط انتشارات یارمانا در سال 1395 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از 2004، Character strengths and virtues: a handbook and classification. موضوع اصلی این کتاب خلق و خو است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مارتین ای. پی سلیگمن، کتاب‌های سازمانهای خوش بین(بهارسبز)، روانشناسی مثبت در عمل(پنجره)، خوش بینی آموخته شده(بهارسبز)، کودک خوش بین(رشد)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.