شبیه سازی سیستمهای مخابراتی با سیمولینک -جلد 1 (مخابرات آنالوگ)

گروه مولفان:
محمدفرزان صباحی (نویسنده) | سایمون اس هیکین (نویسنده) | مایکل موهر (نویسنده)

ناشر:
آموخته

درباره کتاب:
شبیه سازی سیستمهای مخابراتی با سیمولینک -جلد1 (مخابرات آنالوگ) عنوان کتابی است از سایمون اس هیکین که در 136 صفحه و توسط انتشارات آموخته در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مخابرات است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سایمون اس هیکین، کتاب‌های تئوری فیلتر تطبیقی(ادبستان)، اصول سیستم های مخابراتی آنالوگ و دیجیتال(شیخ بهائی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.