بازی های آموزشی برای انتقال مضامین دینی -جلد 1 (8 تا 14 سال)

گروه مولفان:
مهدیه کشانی (نویسنده) | منیره عابدی درچه (نویسنده)

ناشر:
یارمانا

درباره کتاب:
بازی های آموزشی برای انتقال مضامین دینی -جلد1 (8 تا 14 سال) عنوان کتابی است از منیره عابدی درچه که در 120 صفحه و توسط انتشارات یارمانا در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب بازی های آموزشی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از منیره عابدی درچه، کتاب‌های بازی های آموزشی برای تقویت حافظه ی شنیداری(یارمانا)، داستان های فکری برای کودکان ایرانی(یارمانا)، بازی های آموزشی برای پرورش حواس پنجگانه(یارمانا)، داستان های فکری برای کودکان ایرانی(یارمانا)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.