خانواده و آسیب رسانه ای رایانه و اینترنت

گروه مولفان:
نسیم جعفری (نویسنده) | عذرا اعتمادی (نویسنده) | عاصفه عاصمی (نویسنده)

ناشر:
یارمانا

درباره کتاب:
خانواده و آسیب رسانه ای رایانه و اینترنت عنوان کتابی است از نسیم جعفری که در 312 صفحه و توسط انتشارات یارمانا در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب بازی های کامپیوتری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.