تاریخ مکتوم (نگاهی به تلاش های سیاسی فعالان ازلی در مخالفت با حکومت قاجار و تدارک انقلاب مشروطه)[مجموعه تاریخ معاصر ایران/ 58]

مولف:
سید مقداد نبوی رضوی (نویسنده)

ناشر:
شیرازه کتاب ما

درباره کتاب:
تاریخ مکتوم (نگاهی به تلاش های سیاسی فعالان ازلی در مخالفت با حکومت قاجار و تدارک انقلاب مشروطه) [مجموعه تاریخ معاصر ایران/58] عنوان کتابی است از سید مقداد نبوی رضوی که در 336 صفحه و توسط انتشارات شیرازه کتاب ما در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب بابیه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سید مقداد نبوی رضوی، کتاب‌های تنبیه النائمین(نگاه معاصر)، تاریخ مکتوم(شیرازه کتاب ما)، اندیشه اصلاح دین در ایران مقدمه ای تاریخی(شیرازه کتاب ما)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.