شهربازی هوش هیجانی (کودک اجتماعی)

گروه مولفان:
رضاعلی نوروزی (نویسنده) | مریم صانعی (نویسنده) | آسیه محسنی (نویسنده)

ناشر:
یارمانا

درباره کتاب:
شهربازی هوش هیجانی (کودک اجتماعی) عنوان کتابی است از آسیه محسنی که در 80 صفحه و توسط انتشارات یارمانا در سال 1394 به چاپ رسیده است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از آسیه محسنی، کتاب‌های شهربازی هوش هیجانی(یارمانا)، شهربازی هوش هیجانی(یارمانا)، شهربازی هوش هیجانی(یارمانا)، شهربازی هوش هیجانی(یارمانا)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
8,000 تومــان