اولین حلقه (اصول و مبانی نکثیر در بازاریابی شبکه ای)

گروه مولفان:
رندی گیج (نویسنده) | علیرضا خاکساران (مترجم)

ناشر:
آموخته

درباره کتاب:
اولین حلقه (اصول و مبانی نکثیر در بازاریابی شبکه ای) عنوان کتابی است از رندی گیج با ترجمه‌ی علیرضا خاکساران که در 80 صفحه و توسط انتشارات آموخته در سال 1396 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از کتاب حاضر نخستین بار تحت عنوان "دایره اول: اصول و مبانی تکثیر صحیح در بازاررسانی شبکه ای" با ترجمه ادیب تدبیری رودی توسط انتشارات بهار سبز در همین سال فیپا گرفته است. موضوع اصلی این کتاب بازاریابی چندسطحی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از رندی گیج، کتاب‌های امنیت در ریسک پذیری است!(نسل نواندیش)، علم بازاریابی شبکه ای(پردیس دانش)، نابغه دیوانه(نسل نواندیش)، مجموعه کتابهای کامیابی(پردیس دانش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
6,000 تومــان