شهربازی هوش هیجانی (کودک منعطف)

گروه مولفان:
مریم صانعی (نویسنده) | رضاعلی نوروزی (نویسنده) | آسیه محسنی (نویسنده)

ناشر:
یارمانا

درباره کتاب:
شهربازی هوش هیجانی (کودک منعطف) عنوان کتابی است از آسیه محسنی که در 80 صفحه و توسط انتشارات یارمانا در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب کودکان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از آسیه محسنی، کتاب‌های شهربازی هوش هیجانی(یارمانا)، شهربازی هوش هیجانی(یارمانا)، شهربازی هوش هیجانی(یارمانا)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.