مدیریت پروژه [مدیر 20 دقیقه ای]

مولف:
نرگس شفیعی (مترجم)

ناشر:
آموخته

درباره کتاب:
مدیریت پروژه [مدیر 20 دقیقه ای] عنوان کتابی است با ترجمه نرگس شفیعی که در 104 صفحه و توسط انتشارات آموخته در سال 1395 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از . Managing projects: create your schedule، monitor your budget، meet your goals، 2014. موضوع اصلی این کتاب مدیریت طرح ها است.
قیمت کتاب
8,000 تومــان
موضوعات کتاب
مدیریت طرح ها