مجموعه فعالیت ها و تکالیف پایه ی پنجم ابتدایی (با تاکید بر رویکرد ارزشیابی توصیفی)

مولف:
رویا ابطحی فروشانی (نویسنده)

ناشر:
یارمانا

درباره کتاب:
مجموعه فعالیت ها و تکالیف پایه ی پنجم ابتدایی (با تاکید بر رویکرد ارزشیابی توصیفی) عنوان کتابی است از رویا ابطحی فروشانی که در 100 صفحه و توسط انتشارات یارمانا در سال 1395 به چاپ رسیده است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از رویا ابطحی فروشانی، کتاب‌های مجموعه آزمون ها و فعالیت های عملکردی پایه سوم ابتدایی(یارمانا)، مجموعه فعالیت ها و تکالیف پایه ی ششم ابتدایی(یارمانا)، مجموعه تکالیف پایه چهارم ابتدایی(یارمانا)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
15,000 تومــان