هوش برتر (فعالیت های برای پرورش هوش هیجانی ویژه ی 12 - 10 سال)

گروه مولفان:
ریحانه رامشگر (نویسنده) | سمیه جابری (نویسنده)

ناشر:
یارمانا

درباره کتاب:
هوش برتر (فعالیت های برای پرورش هوش هیجانی ویژه ی 12 - 10 سال) عنوان کتابی است از ریحانه رامشگر که در 108 صفحه و توسط انتشارات یارمانا در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب هوش هیجانی است. از ریحانه رامشگر، کتاب آموزش عملی مهارت های تحصیلی(یارمانا) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.