برکت (رفتارشناسی برکت مدار در اقتصاد)[مجموعه کتاب های حرکت و برکت/ 2]

گروه مولفان:
محمدرضا حیدری (نویسنده) | طاهره رجبی (نویسنده)

ناشر:
یارمانا

درباره کتاب:
برکت (رفتارشناسی برکت مدار در اقتصاد) [مجموعه کتاب های حرکت و برکت/2] عنوان کتابی است از محمدرضا حیدری که در 102 صفحه و توسط انتشارات یارمانا در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اسلام و اقتصاد است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمدرضا حیدری، کتاب‌های حرکت(یارمانا)، مصرف(یارمانا)، مصرف برکت مدار(یارمانا)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.