حرکت (مبانی تغییر رفتار اقتصادی)[مجموعه کتاب های حرکت و برکت/ 1]

گروه مولفان:
محمدرضا حیدری (نویسنده) | زهرا عسگری (نویسنده) | طاهره رجبی (نویسنده)

ناشر:
یارمانا

درباره کتاب:
حرکت (مبانی تغییر رفتار اقتصادی) [مجموعه کتاب های حرکت و برکت/1] عنوان کتابی است از محمدرضا حیدری که در 96 صفحه و توسط انتشارات یارمانا در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اسلام و اقتصاد است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمدرضا حیدری، کتاب‌های برکت(یارمانا)، مصرف(یارمانا)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.