حقوق جزای نظامی - تطبیقی

مولف:
حسین غلامی (نویسنده)

ناشر:
میزان

درباره کتاب:
حقوق جزای نظامی - تطبیقی عنوان کتابی است از حسین غلامی که در 272 صفحه و توسط انتشارات میزان در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب جرایم نظامی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسین غلامی، کتاب‌های ازدحام در زندان ها(میزان)، اصل حداقل بودن حقوق جزا(میزان)، ترس از جرم(میزان)، علوم جنایی تطبیقی در پرتو همکاری های بین المللی(میزان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.