بایسته های پژوهش در نظام عدالت کیفری (مقالات برگزیده نخستین همایش ملی پژوهش در نظام عدالت کیفری: فرصت ها و چالش ها)

مولف:
جمعی از نویسندگان (نویسنده)

ناشر:
میزان

درباره کتاب:
بایسته های پژوهش در نظام عدالت کیفری (مقالات برگزیده نخستین همایش ملی پژوهش در نظام عدالت کیفری: فرصت ها و چالش ها) عنوان کتابی است که در 848 صفحه و توسط انتشارات میزان در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اجرای عدالت کیفری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.