دانشنامه بزه دیده شناسی و پیشگیری از جرم -جلد 1

مولف:
مرکز تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا (نویسنده)

ناشر:
میزان

درباره کتاب:
دانشنامه بزه دیده شناسی و پیشگیری از جرم -جلد1 عنوان کتابی است از مرکز تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا که در 846 صفحه و توسط انتشارات میزان در سال 1393 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Encyclopedia of victimology and crime prevention، c2010. موضوع اصلی این کتاب قربانیان جرم و جنایت است. از مرکز تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا، کتاب دانشنامه بزه دیده شناسی و پیشگیری از جرم(میزان) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.