قانون آیین دادرسی کیفری 1392

مولف:
بخش تنقیح قوانین و مقررات بنیاد حقوقی میزان (نویسنده)

ناشر:
میزان

درباره کتاب:
قانون آیین دادرسی کیفری 1392 عنوان کتابی است از بخش تنقیح قوانین و مقررات بنیاد حقوقی میزان که در 272 صفحه و توسط انتشارات میزان در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب آیین دادرسی جزایی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از بخش تنقیح قوانین و مقررات بنیاد حقوقی میزان، کتاب‌های قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح(میزان)، قانون حمایت خانواده(میزان)، قانون امور حسبی(میزان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
9,000 تومــان