مجموعه مقالات همایش کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد (دستاوردها و چالش ها)

مولف:
انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد (نویسنده)

ناشر:
میزان

درباره کتاب:
مجموعه مقالات همایش کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد (دستاوردها و چالش ها) عنوان کتابی است از انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد که در 432 صفحه و توسط انتشارات میزان در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فساد است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.