متمم مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان (مصالح و فرآورده های ساختمانی)

مولف:
جمعی از نویسندگان (نویسنده)

ناشر:
موسسه انتشاراتی جهان جام جم

درباره کتاب:
متمم مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان (مصالح و فرآورده های ساختمانی) عنوان کتابی است که در 136 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشاراتی جهان جام جم در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ساختمان سازی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.