روزی روزگاری القاعده (خاطرات ایمن دین عضو جدا شده القاعده و جاسوس دستگاه امنیتی انگلیس)

مولف:
وحید خضاب (گردآورنده و مترجم)

ناشر:
نارگل

درباره کتاب:
روزی روزگاری القاعده (خاطرات ایمن دین عضو جدا شده القاعده و جاسوس دستگاه امنیتی انگلیس) کتابی است که در 168 صفحه و توسط انتشارات نارگل در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب سازمان القاعده است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
9,000 تومــان