رنج عرفانی و شور اجتماعی (کارکردهای یاد واقعه عاشورا در جهان امروز)

گروه مولفان:
حبیب الله بابایی (نویسنده) | محمد لگنهاوزن (مقدمه نویس)

ناشر:
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

درباره کتاب:
رنج عرفانی و شور اجتماعی (کارکردهای یاد واقعه عاشورا در جهان امروز) عنوان کتابی است از حبیب الله بابایی که در 130 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب عاشورا است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.