مناقب خاندان نبوت و امامت (برگردان فارسی مناقب آل ابی طالب)

گروه مولفان:
محمد بن علی ابن شهرآشوب (نویسنده) | حسین صابری (مترجم)

ناشر:
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

درباره کتاب:
مناقب خاندان نبوت و امامت (برگردان فارسی مناقب آل ابی طالب) عنوان کتابی است از محمد بن علی ابن شهرآشوب با ترجمه‌ی حسین صابری که توسط انتشارات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب محمد (ص)، پیامبر اسلام، 53 قبل از هجرت است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد بن علی ابن شهرآشوب، کتاب‌های متشابه القرآن و مختلفه(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، اعلام الطرائق فی الحدود و الحقائق(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، معالم العلماء(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.