زیبایی شناسی زدایی (رویکردی ساختارزدایانه به زیبایی شناسی)

گروه مولفان:
مهدی خبازی کناری (نویسنده) | صفا سبطی (نویسنده)

ناشر:
حکایت قلم نوین

درباره کتاب:
زیبایی شناسی زدایی (رویکردی ساختارزدایانه به زیبایی شناسی) عنوان کتابی است از مهدی خبازی کناری که در 158 صفحه و توسط انتشارات حکایت قلم نوین در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب هنر است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مهدی خبازی کناری، کتاب‌های از difference تا Difference(حکایت قلم نوین)، ناصرخسرو، سوسور(حکایت قلم نوین)، افلاطون؛ سوسور(حکایت قلم نوین)، ساختارگرایی و پساساختارگرایی رویکرد فلسفی(حکایت قلم نوین)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.