زیبایی شناسی زدایی (رویکردی ساختارزدایانه به زیبایی شناسی)

گروه مولفان:
مهدی خبازی کناری (نویسنده) | صفا سبطی (نویسنده)

ناشر:
حکایت قلم نوین

درباره کتاب:
زیبایی شناسی زدایی (رویکردی ساختارزدایانه به زیبایی شناسی) عنوان کتابی است از مهدی خبازی کناری که در 158 صفحه و توسط انتشارات حکایت قلم نوین در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب هنر است. از مهدی خبازی کناری، کتاب‌های از difference تا Difference(حکایت قلم نوین)، ناصرخسرو، سوسور(حکایت قلم نوین)، افلاطون؛ سوسور(حکایت قلم نوین)، ساختارگرایی و پساساختارگرایی رویکرد فلسفی(حکایت قلم نوین)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید