تیپینگ (ویژه بازتوانی و ورزش)

گروه مولفان:
آن کیل (نویسنده) | نسترن سجادی (مترجم) | مهرداد شاه حسینی (مترجم) | نادر رهنما (ویراستار)

ناشر:
شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا

درباره کتاب:
تیپینگ (ویژه بازتوانی و ورزش) عنوان کتابی است از آن کیل با ترجمه‌ی مهرداد شاه حسینی که در 188 صفحه و توسط انتشارات شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا در سال 1396 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Strap taping for sports and rehabilitation، c2012. موضوع اصلی این کتاب زخم بندی است.
تهیه این کتاب، یکروز به زمان معمول ارسال، اضافه خواهد کرد.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید