آشنایی با مدارس استعدادهای درخشان و آزمون های ورودی آن

مولف:
جمعی از نویسندگان (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

درباره کتاب:
آشنایی با مدارس استعدادهای درخشان و آزمون های ورودی آن عنوان کتابی است که در 112 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مدرسه های راهنمایی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.