قلمرو تاثیر جهل بر مسئوولیت کیفری (مطالعه تطبیقی)

مولف:
سید ابراهیم قدسی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه مازندران

درباره کتاب:
قلمرو تاثیر جهل بر مسئوولیت کیفری (مطالعه تطبیقی) عنوان کتابی است از سید ابراهیم قدسی که در 262 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه مازندران در سال 1381 به چاپ رسیده است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
1,650 تومــان