روان شناسی اجتماعی (نمونه هایی از پژوهش های درون و بین فرهنگی)

مولف:
شهرناز مرتضوی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه شهید بهشتی

درباره کتاب:
روان شناسی اجتماعی (نمونه هایی از پژوهش های درون و بین فرهنگی) عنوان کتابی است از شهرناز مرتضوی که در 184 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه شهید بهشتی در سال 1386 به چاپ رسیده است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
3,000 تومــان