نازک کاری در ساختمان (و دستورالعمل های اجرایی)

مولف:
جمعی از نویسندگان (نویسنده)

ناشر:
مقدس

درباره کتاب:
نازک کاری در ساختمان (و دستورالعمل های اجرایی) عنوان کتابی است که در 180 صفحه و توسط انتشارات مقدس در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نازک کاری ساختمان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
5,000 تومــان
موضوعات کتاب
نازک کاری ساختمان