فریب نظامی

مولف:
دانشکده و پژوهشکده ی پدافند غیر عامل (مترجم)

ناشر:
دانشگاه امام حسین (ع)

درباره کتاب:
فریب نظامی عنوان کتابی است با ترجمه دانشکده و پژوهشکده ی پدافند غیر عامل که در 116 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه امام حسین (ع) در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فریب تاکتیکی (علوم نظامی) است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
3,000 تومــان