اثرات سلاح های زمین نفوذ هسته ای و سایر سلاح ها

مولف:
شورای ملی تحقیقات آمریکا (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه امام حسین (ع)

درباره کتاب:
اثرات سلاح های زمین نفوذ هسته ای و سایر سلاح ها عنوان کتابی است از شورای ملی تحقیقات آمریکا که در 232 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه امام حسین (ع) در سال 1389 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Effects of nuclear earth-penetrator and other weapons، c2005. موضوع اصلی این کتاب منع گسترش سلاح های هسته ای است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.