گات ها (سرودهای زرتشت)

گروه مولفان:
فیروز آذرگشسب (مترجم) | کیخسرو مهرابی نژاد (مترجم) | مینا خدادادی (مترجم) | بهنام مبارکه (گردآورنده)

ناشر:
فروهر

درباره کتاب:
گات ها (سرودهای زرتشت) عنوان کتابی است از بهنام مبارکه با ترجمه‌ی مینا خدادادی که در 255 صفحه و توسط انتشارات فروهر در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زردشت، پیامبر ایرانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از بهنام مبارکه، کتاب‌های برگردان گات ها(فروهر)، آموزش نشانه ی اوستایی(فروهر)، خرده اوستا(فروهر)، برگردان گات ها(فروهر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.