تاریخ تمدن -مجموعه 13 جلدی

گروه مولفان:
ویلیام جیمز دورانت (نویسنده) | احمد آرام (مترجم) | عسکری پاشائی (مترجم) | امیرحسین آریانپور (مترجم)

ناشر:
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

درباره کتاب:
تاریخ تمدن -مجموعه 13 جلدی عنوان کتابی است از ویلیام جیمز دورانت با ترجمه‌ی احمد آرام که در 0 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اروپا است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ویلیام جیمز دورانت، کتاب‌های دعوت به فلسفه(علم)، تفسیرهای زندگی(نیلوفر)، ماجراهای فلسفه(علم)، تفسیرهای زندگی(نیلوفر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
350,000 تومــان