تئوری و طراحی سازمان -جلد 1 [فرهنگ و مدیریت/7]

گروه مولفان:
ریچارد ال دفت (نویسنده) | علی پارساییان (مترجم) | سید محمد اعرابی (مترجم)

ناشر:
دفتر پژوهشهای فرهنگی

درباره کتاب:
تئوری و طراحی سازمان -جلد1 [فرهنگ و مدیریت/7] عنوان کتابی است از ریچارد ال دفت با ترجمه‌ی سید محمد اعرابی که در 488 صفحه و توسط انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی در سال 1394 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Organization theory and design. موضوع اصلی این کتاب سازمان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ریچارد ال دفت، کتاب‌های عصر جدید مدیریت(گستره)، مبانی تئوری و طراحی سازمان(دفتر پژوهشهای فرهنگی)، تئوری و طراحی سازمان(دفتر پژوهشهای فرهنگی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
29,500 تومــان
موضوعات کتاب
سازمان