راهنمای کامل زبان تخصصی 3 (رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور)[مجموعه کتاب های پیام دانش]

گروه مولفان:
آمنه مالمیر (نویسنده) | شهربانو ثمربخش تهرانی (نویسنده)

ناشر:
صفار

درباره کتاب:
راهنمای کامل زبان تخصصی 3 (رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور) [مجموعه کتاب های پیام دانش] عنوان کتابی است از آمنه مالمیر که در 224 صفحه و توسط انتشارات صفار در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از آمنه مالمیر، کتاب‌های راهنمای کامل زبان تخصصی 2(صفار)، راهنمای کامل زبان تخصصی 4(صفار)، راهنمای کامل زبان تخصصی 5(صفار)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.