راهنمای کامل توسعه اقتصادی و برنامه ریزی [مجموعه کتاب های پیام دانش]

گروه مولفان:
ابوالفضل خادمی عزیز (نویسنده) | حسن چهارمحالی (نویسنده)

ناشر:
صفار

درباره کتاب:
راهنمای کامل توسعه اقتصادی و برنامه ریزی [مجموعه کتاب های پیام دانش] عنوان کتابی است از ابوالفضل خادمی عزیز که در 278 صفحه و توسط انتشارات صفار در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اقتصاد توسعه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید