زبان تخصصی مهندسی برق [کتاب ارشد، مجموعه مهندسی برق]

گروه مولفان:
امین رضایی (نویسنده) | زیبا عباس زاده (نویسنده)

ناشر:
پوران پژوهش

درباره کتاب:
زبان تخصصی مهندسی برق [کتاب ارشد، مجموعه مهندسی برق] عنوان کتابی است از امین رضایی که در 364 صفحه و توسط انتشارات پوران پژوهش در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.